Traumaverwerking  "de Doorgang"
Holistische EMDR therapie

EMDR (Eye Movement, Desensitization & Reprocessing) 


Wat fijn dat jij geïnteresseerd bent in hoe Holistische EMDR werkt.

Ik zal je hier proberen uit te leggen wat Holistische EMDR inhoud en hoe ik te werk ga.

Ik stel het belang van jou altijd voorop en ik ben niet gebonden aan tijd. Een sessie duurt net zo lang dat jij nodig hebt  totdat het trauma is verwerkt.

Laten we dan samen kijken wat EMDR is en wat het voor jou kan betekenen.

Wat is EMDR?

EMDR is een zeer eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke (vervelende) rol blijft spelen.

EMDR behandeling kan gebeuren met oog-, hand-op-hand beweging, voet-op-voet beweging  of links-rechts klikgeluiden.

Een EMDR sessie kan worden ingezet worden voor verwerking van een trauma vanuit het verleden, ooit opgelopen als baby/kind of als volwassene. Deze trauma kan een continue psychische druk blijft geven. Denk daarbij aan een trauma aan dat is ontstaan vanuit een situatie zoals bijv. incest, mishandeling, bedreiging, een overval, emotionele verwaarlozing, pesten, ontslag, verkrachting, een tragisch ongeval, scheiding, brand, adoptie, miskraam, pijn, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een dierbare.

Psychologen, GGZ-instellingen en andere zorgverleners passen de EMDR techniek dan ook steeds meer toe, vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.

De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen, als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit de babytijd, kan levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden. 

EMDR is een wonder van eenvoud en effectiviteit. Door gebruik van bepaalde technieken wordt opgeslagen informatie in de hersenen veranderd.

Als voorbeeld;

Angst wordt veiligheid

Stress wordt kracht


Symptomen van trauma

Wanneer de volgende symptomen zich voordoen kan er sprake zijn van een onverwerkt trauma: vermijdingsgedrag, on-gemotiveerdheid, verhoogde spanning, sterke schaamte, schuldgevoelens, zelf afkeer, destructieve tendensen, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, angsten, relatie en sociale problemen, paniek, nachtmerries, slaapproblemen, onrust, piekeren, faalangst, stressgevoeligheid en een laag zelfbeeld.

Holistische EMDR

Bij Holistische EMDR wordt gebruik gemaakt van een pendel (in mijn geval), waarmee getest wordt wat voor trauma er speelt en ook vooral wanneer deze trauma is ontstaan.  Hierdoor kunnen allerlei  vormen van trauma uitstekend worden behandeld, ook uit de vroege kindertijd of zelfs nog van voor de geboorte.  Er is ook sprake van voor- en nazorg bij een behandeling.

Hoe verloopt een Holistische EMDR sessie?

Een EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen ongeveer  2 uur. (Bij kinderen kan dit veel korter zijn). Dit is vooraf niet te zeggen omdat kan liggen aan meerdere factoren

Ik laat de cliënt terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links-rechts beweging met de ogen, handen of door een klikgeluid worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen.

Vooraf gaande aan de sessie zal ik eerst een grondingoefening met je doen zodat je open en goed geaard je verwerkingsproces zo vloeiend mogelijk mag verlopen. Tevens zal er worden gekeken naar je aura en chakra’s. Ook dezen zijn van invloed om je open te stellen voor het verwerken van je trauma.

Wanneer je vrij bent van je trauma, ben je veerkrachtiger, stabieler en zekerder 

Hoe werk ik?

Voordat we samen op reis gaan om je trauma te verwerken heb ik al voorwerk gedaan.

Ik heb vooraf met de pendel toestemming gevraagd of ik je mag behandelen en kan behandelen.

Heb ik hierop een “ ja” mogen ontvangen van de pendel, zal ik aan de hand van een uitmeetblad al voorwerk doen met de pendel. 

Ik zal tijdens de Sessie gebruik maken van oliën, die ik vooraf heb gependeld, die jij nodig kan hebben voor het opstellen van je blokkades van je trauma of ter ondersteuning van jou, om je kracht te geven tijdens je proces

Tijdens de Holistische EMDR sessie gebruik ik vaak mijn pendel om te ondersteunen. Het gebruiken van de pendel zorgt tijdens de sessie voor een optimaal verloop. Het geeft een gedegen resultaat en is een uitermate veilige werkwijze, die geheel op de persoonlijke situatie is gericht.

Nazorg?

Holistische EMDR kan als eenmalige therapiesessie worden gedaan. Na afloop wordt met de pendel getest of er nog meer trauma’s aanwezig zijn en kan er eventueel nog een vervolgsessie gepland worden.

De dag na een sessie  neem ik telefonisch contact met je op, om te kijken of er eventueel nog nazorg nodig is.

Kan ik alle trauma’s  behandelen?

Het is niet altijd mogelijk om een trauma te behandelen. Trauma kan tot doel hebben een transformatieproces in gang te zetten. Dit zal zich al wijzen vanuit de pendel. 

Alleen wanneer dit proces is afgerond, kan EMDR doeltreffend gegeven worden. 

Bij het maken van een afspraak wordt hiermee altijd rekening gehouden

Wat kost het?

Dat is altijd weer de vraag, wat kost het. 

Om een sessie te moeten houden heb ik onkosten moeten maken. de onkosten breng ik altijd in rekening en vraag dit dan ook als vergoedig dit is 69 euro